قرمز سبز آبي خاکستري
كسى از شما نگويد خدايا از فتنه به تو پناه مى‏برم چه هيچ كس نيست جز كه در فتنه‏اى است ، ليكن آن كه پناه خواهد از فتنه‏هاى گمراه كننده پناهد كه خداى سبحان فرمايد : « بدانيد كه مال و فرزندان شما فتنه است » ، و معنى آن اين است كه خدا آنان را به مالها و فرزندان مى‏آزمايد تا ناخشنود از روزى وى ، و خشنود از آنرا آشكار نمايد ، و هر چند خدا داناتر از آنهاست بدانها ، ليكن براى آنكه كارهايى كه مستحق ثواب است از آنچه مستحق عقاب است پديد آيد ، چه بعضى پسران را دوست دارند و دختران را ناپسند مى‏شمارند ، و بعضى افزايش مال را پسندند و از كاهش آن ناخرسندند . [ و اين از تفسيرهاى شگفت است كه از او شنيده شده . ] [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت